top of page
Keyboard and Mouse

Podmínky použití

Pappus je program financovaný z programu Erasmus+, který nabízí hravé odrazové můstky do učení a využívá běžně nalezené rostliny jako kontext, zdroj a inspiraci.

 

Majitel webu

Webové stránky Pappus vlastní a provozuje University of Gloucestershire jménem Pappus Partners.  Tyto podmínky stanoví podmínky, za kterých můžete používat naše webové stránky a služby, které nabízíme. Tato webová stránka nabízí návštěvníkům ke stažení nápady a inspiraci pro učení a hraní venku. Vstupem na web Pappus nebo jeho používáním souhlasíte s tím, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami.

 

Poskytování služeb

Můžeme bez předchozího upozornění změnit služby; přestat poskytovat služby nebo jakékoli funkce námi nabízených služeb; nebo vytvořit limity pro služby. Můžeme trvale nebo dočasně ukončit nebo pozastavit přístup ke službám bez upozornění a odpovědnosti z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu.

 

Duševní vlastnictví

Pappus Toolkit a Pappus Training Program a veškeré materiály v nich obsažené nebo jimi přenesené, včetně, bez omezení, softwaru, obrázků, textu, grafiky, log, ochranných známek, autorských práv, fotografií, zvuku, videí a všech s nimi souvisejících práv duševního vlastnictví jsou výhradní vlastnictví Pappus Partners, pokud není jasně uvedeno.  

 

Materiál lze sdílet a upravovat podCreative Commons

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode

 

V rámci mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0 můžete:
 

 • Podíl — kopírujte a redistribuujte materiál na libovolné médium nebo formát.
   

 • Přizpůsobit se — remixujte, transformujte a stavte na materiálu.

 

Za následujících podmínek:

 • Atribuce — Musíte dát odpovídající kredit, uveďte odkaz na licenci a označte, zda byly provedeny změny. Můžete tak učinit jakýmkoli rozumným způsobem, ale ne způsobem, který by naznačoval, že poskytovatel licence podporuje vás nebo vaše použití.
   

 • Nekomerční — Nesmíte použít materiál pro komerční účely.
   

 • Sdílet podobně — Pokud materiál remixujete, transformujete nebo na něj navazujete, musíte své příspěvky distribuovat pod the stejnou licenci jako originál.
   

 • Žádná další omezení— Nesmíte použít právní podmínky or technologických opatření které právně omezují ostatní v dělání čehokoli, co licence povoluje.

 

Omezení odpovědnosti

Souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte University of Gloucestershire a partnery Pappus před jakýmikoli požadavky, ztrátou, odpovědností, nároky nebo výdaji (včetně poplatků za právní zastoupení), vznesenými vůči nim jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývajících z v souvislosti s vaším používáním webových stránek nebo jakékoli ze služeb nabízených na webových stránkách.

 

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nenesou University of Gloucestershire ani partneři Pappus v žádném případě odpovědnost za jakékoli nepřímé, represivní, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, včetně, bez omezení, škod za ušlý zisk, dobré jméno, používání, data nebo jiné nehmotné ztráty vyplývající z nebo související s používáním nebo nemožností používat službu. 


V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nepřebírají University of Gloucestershire a partneři Pappus žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli (i) chyby, omyly nebo nepřesnosti obsahu; (ii) zranění osob nebo poškození majetku jakékoli povahy v důsledku vašeho přístupu k naší službě nebo jejího používání; a (iii) jakýkoli neoprávněný přístup k našim zabezpečeným serverům nebo jejich používání a/nebo jakékoli osobní údaje na nich uložené.

 

Tuto webovou stránku nesmíte používat, pokud je to zakázáno ve vaší zemi nebo na základě jakéhokoli zákona či nařízení, které se na vás vztahují.

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky čas od času upravit podle vlastního uvážení. Proto byste měli tyto stránky pravidelně kontrolovat. Když změníme Podmínky podstatným způsobem, upozorníme vás, že byly provedeny podstatné změny podmínek. Vaše další používání webových stránek nebo naší služby po jakékoli takové změně představuje váš souhlas s novými podmínkami. Pokud s některou z těchto podmínek nebo s jakoukoli budoucí verzí podmínek nesouhlasíte, nepoužívejte webovou stránku nebo službu ani k nim nepřistupujte (nebo v nich nadále přistupujte).

Screenshot 2020-10-27 at 11.50.13.png
bottom of page