top of page

Erasmus+

Projekt Pappus, který je financovaný z programu Erasmus+, nabízí inspiraci a příklady pro hravé učení dětí ve venkovním prostředí. 

Erasmus+ je program EU na podporu společných projektů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Poskytuje příležitosti pro více než 4 miliony Evropanů studovat, školit se a získávat zkušenosti v zahraničí.

Erasmus + nabízí příležitosti prolidévšech věkových kategorií, pomáhá jim rozvíjet a sdílet znalosti a zkušenosti v institucích a organizacích v různých zemích.

Poskytuje také podobné příležitosti proorganizacívšech velikostí, včetně univerzit, charitativních organizací a poskytovatelů vzdělávání a školení.

Projekt PAPPUS Erasmus+ vede University of Gloucestershire a podporují ho vzdělávací organizace ze 6 evropských zemí.

UOG transparent logo.png

Šest zemí EU přispělo k tomuto jedinečnému zdroji – zjistěte o nich více kliknutím na vlajku a navštivte jejich webové stránky.

Výstupy projektu Erasmus+.

Tento program Erasmus+ má tři „intelektuální výstupy“, známé jako IO. Program  programme začal teoretickým výzkumem a nadnárodními setkáními s cílem prozkoumat strukturu IO.

  • IO-01 byl prvním klíčovým výstupem, který přizpůsobil navrhovaný pracovní program tak, aby vyhovoval potřebám každého zúčastněného státu.
     

  • IO-02 je sada nástrojů pro hry a výukové zdroje spolu s materiály, které vám pomohou vytvořit případ pro učení a hraní venku.
     

  • IO-03 je školicí program pro učitele a outdoorové praktiky, který jim má pomoci získat dovednosti a znalosti na podporu hry a učení s rostlinami.

bottom of page