O

Erasmus+

Projekt Pappus, který je financovaný z programu Erasmus+, nabízí inspiraci a příklady pro hravé učení dětí ve venkovním prostředí. 

Erasmus+ je vzdělávací program EU, který podporuje spolupráci v oblasti vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu. Poskytuje příležitost získat zkušenosti v zahraničí pro více jak 4 miliony Evropanů.

 

Erasmus+ nabízí příležitosti lidem všech věkových skupin, pomáhá jim rozvíjet a sdílet znalosti a zkušenosti v institucích a organizacích v různých zemích.

 

Nabízí rovné příležitosti pro veškeré organizace, včetně univerzit, neziskových organizací a poskytovatelů vzdělávání nebo odborné přípravy.

 

Hlavním řešitelem projektu Pappus Erasmus+ je Universita Gloucestershire (UK) a spoluřešiteli jsou vzdělávací organizace ze 6 evropských zemí.

UOG transparent logo.png

Řešiteli projektu jsou organizace ze šesti zemí EU.

Kliknutím na vlajku přejdete na stránky zúčastněné organizace.