Národní adaptační plány

Národní adaptační plány (NAP) jsou prvním ze tří intelektuálních výstupů vytvořených partnery Pappus.  NAP ukazují, jak každý partner zajistí, že program splňuje potřeby klíčového publika v každé zemi, a odrážejí stolní výzkum, průzkumy a polostrukturované rozhovory, jakož i sociální a vzdělávací  kontext země parteru.

England NAP image.jpg
union-jack-1027898_1920.jpg
NAP Hungary image.jpg
hungary-162317_1280.png
Austria NAP image.jpg
austria-162233_1280.png
NAP Poland image.jpg
poland-26889_1280.png
NAP Slovakia image.jpg
slovakia-155307_1280.png
NAP Czech Rep image.jpg
czechia-4880480_1280.png