Pappus, projekt financovaný z programu Erasmus+, nabízí inspiraci a příklady pro hravé učení s využitím běžně rostoucích rostlin. 

Rostliny a hra podporující univerzální dovednosti

Pappus word green Yolan.png
Just flower and pappus.png
Just flower and pappus.png
Just flower and pappus.png
Pappus podporuje spolupráci pedagogů ze šesti evropských zemí. Výsledkem jejich spolupráce jsou vytvořené výukové a herní materiály vhodné pro školy, volnočasová zařízení i rodiny.
Je známo, že pobyt dítěte v přírodním prostředí je nezbytný pro jeho harmonický vývoj, emoční i duševní pohodu, a že aktivní učení příznivě ovlivňuje zdraví dítěte. Projekt Pappus uvádí příklady dobré praxe, nabízí návody a inspiraci.
 
·      Zásobník nápadů a inspirací pro hodiny inovativního učení a hraní.
 
       
                   
                                            ·      Školící program hravého učení v přírodním prostředí 
 
 
·      Knihovna zdrojů obsahuje odkazy na organizace, webové stránky, blogy, knihy a videa.
 
 
Tyto zdroje, které Pappus nabízí, vám pomohou obohatit vaši výuku a hru dětí probíhající v přírodním prostředí. Výuka mimo školní třídu není vždy snadná a může mít řadu překážek. Projekt nabízí strategie,  jak tyto překážky identifikovat a překonat.
Na projektu se podílelo šest zemí EU. Informace o partnerech najdete na následujících odkazech.
Vedoucí partner: Velká Británie
UOG transparent logo.png

University of Gloucestershire  je různorodá, živá komunita 9 000 lidí

vysokoškoláci,  1 000 postgraduálních studentů, 40 000 absolventů a

1000 zaměstnanců z celého světa. S  kampusy v Cheltenhamu a

Univerzita v Gloucesteru nabízí svým studentům specializované a  dynamické místo

učit se, růst a vytvářet trvalé spojení.  

Univerzita  se zaměřuje na excelenci ve výzkumu, výuce a zapojení do podnikání. Pyšní se  sama na budování úzkých vztahů mezi studenty a zaměstnanci a na službě širší komunitě,  prostřednictvím podpory jeho ekonomického, kulturního a sociálního blahobytu.

Hlavním cílem Gedania 1922 je, kromě výcviku fotbalistů a trenérů, propojení vědy, inovativního vzdělávání a sportovních aktivit. Ve vzdělávacích programech alternativních škol a předškolních zařízeních propojuje rozvoj emoční inteligence se zaváděním nástrojů informačních a komunikačních technologií (ICT) a přírodovědných prvků do školního i předškolního vzdělávání formou hry.

 

Gedania 1922 si klade za cíl vytvořit nové vzdělávací prostory, kde jsou kreativní nápady malých dětí brány vážně.

gedania_nowe_logo.jpg
poland-26889_1280.png

Společnost pro sociální výzkum a vzdělávání (GeSoB) využívá odborné znalosti v sociálních a pedagogických vědách k navrhování učebních osnov. Zabývá se rovněž vzděláváním školitelů pedagogů. GeSoB úzce spolupracuje s univerzitou v Innsbrucku. Do realizace svých inovativních programů zapojuje dobrovolníky a nezávislé pracovníky.

GeSoB_logo.jpg
austria-162233_1280.png

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) je jednou z nejstarších univerzit ve střední Evropě. Na základě 440leté tradice vysokoškolského vzdělávání je renomovaným centrem pro výuku a výzkum. S více než 23 000 vysokoškolskými a postgraduálními studenty na osmi fakultách poskytuje vysoce kvalitní vzdělání a vynikající zázemí pro výzkum v široké škále akademických oborů.

UPOL nabízí více než tři sta studijních programů s mnoha kurzy v cizích jazycích.

czechia-4880480_1280.png

Play Learning Life pomáhá školám, předškolním zařízením a rodinám maximálně využívat příležitostí, které nabízí venkovní prostředí k učení, růstu a hraní.

 

Play Learning Life je sociální podnik, který ve spolupráci s partnery provádí výzkum, poskytuje školení a akční výzkum. Dále podporuje rodiny prostřednictvím herních schémat a obohacuje školní osnovy o vzrušující učení venku.

PLL_logo_-_clear_background_small_copy.j
union-jack-1027898_1920.jpg

Rogersova nadace pro vzdělávání zaměřeného na člověka podporuje filozofii Carla Rogerse – podle ní lidé rozumějí a jsou naplňováni prostřednictvím živých, osobních zkušeností a přijímání vztahů. Jeho pedagogika zahrnuje drama, uměleckou terapii a výchovu k udržitelnému rozvoji.

 

Nadace organizuje vzdělávací aktivity, výzkumné projekty a provozuje Rogersovu akademii pro mladé lidi, kteří hledají alternativu k tradičnímu vzdělávání.

Rogers_logo_nagy_fehér.png
hungary-162317_1280.png

TANDEM je vzdělávací a rozvojová organizace, která si prostřednictvím práce s jednotlivci, komunitami a organizacemi klade za cíl posílit jejich sebeúctu a smysl pro odpovědnost na Slovensku.

 

TANDEM je zkratka, přičemž každé písmeno představuje hodnoty:

T (udatos): tvořivý

A (lternatív): alternativní

N (emformális): neformální

D (inamikus): dynamický

E (mberközpontú): epicentrem je člověk

M (egerősítő): motivovaný

tandem_szines.jpg
slovakia-155307_1280.png