Pappus, projekt financovaný z programu Erasmus+, nabízí inspiraci a příklady pro hravé učení s využitím běžně rostoucích rostlin. 

Rostliny a hra podporující univerzální dovednosti

Pappus word green Yolan.png
Just flower and pappus.png
Pappus podporuje spolupráci pedagogů ze šesti evropských zemí. Výsledkem jejich spolupráce jsou vytvořené výukové a herní materiály vhodné pro školy, volnočasová zařízení i rodiny.

Je známo, že pobyt dítěte v přírodním prostředí je nezbytný pro jeho harmonický vývoj, emoční i duševní pohodu, a že aktivní učení příznivě ovlivňuje zdraví dítěte. Projekt Pappus uvádí příklady dobré praxe, nabízí návody a inspiraci.

 
       

                     Zásobník nápadů a inspirací pro hodiny inovativního učení a hraní.
 

                      Školící program hravého učení v přírodním prostředí 

 
                         Knihovna zdrojů obsahuje odkazy na organizace, webové stránky, blogy, knihy a videa.

 
 
Tyto zdroje, které Pappus nabízí, vám pomohou obohatit vaši výuku a hru dětí probíhající v přírodním prostředí. Výuka mimo školní třídu není vždy snadná a může mít řadu překážek. Projekt nabízí strategie,  jak tyto překážky identifikovat a překonat.

Na projektu se podílelo šest zemí EU. Informace o partnerech najdete na následujících odkazech.
Just flower and pappus.png
Just flower and pappus.png
Just flower and pappus.png
Vedoucí partner: Velká Británie
logo_black_MS_OFFICE_&_ONLINE.jpg

University of Gloucestershire  je různorodá, živá komunita 9 000 lidí

vysokoškoláci,  1 000 postgraduálních studentů, 40 000 absolventů a

1000 zaměstnanců z celého světa. S  kampusy v Cheltenhamu a

Univerzita v Gloucesteru nabízí svým studentům specializované a  dynamické místo

učit se, růst a vytvářet trvalé spojení.  

Univerzita  se zaměřuje na excelenci ve výzkumu, výuce a zapojení do podnikání. Pyšní se  sama na budování úzkých vztahů mezi studenty a zaměstnanci a na službě širší komunitě,  prostřednictvím podpory jeho ekonomického, kulturního a sociálního blahobytu.

Hlavním cílem Gedania 1922 je, kromě výcviku fotbalistů a trenérů, propojení vědy, inovativního vzdělávání a sportovních aktivit. Ve vzdělávacích programech alternativních škol a předškolních zařízeních propojuje rozvoj emoční inteligence se zaváděním nástrojů informačních a komunikačních technologií (ICT) a přírodovědných prvků do školního i předškolního vzdělávání formou hry.

 

Gedania 1922 si klade za cíl vytvořit nové vzdělávací prostory, kde jsou kreativní nápady malých dětí brány vážně.

gedania_nowe_logo.jpg
poland-26889_1280.png

Společnost pro sociální výzkum a vzdělávání (GeSoB) využívá odborné znalosti v sociálních a pedagogických vědách k navrhování učebních osnov. Zabývá se rovněž vzděláváním školitelů pedagogů. GeSoB úzce spolupracuje s univerzitou v Innsbrucku. Do realizace svých inovativních programů zapojuje dobrovolníky a nezávislé pracovníky.

GeSoB_logo.jpg
austria-162233_1280.png

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) je jednou z nejstarších univerzit ve střední Evropě. Na základě 440leté tradice vysokoškolského vzdělávání je renomovaným centrem pro výuku a výzkum. S více než 23 000 vysokoškolskými a postgraduálními studenty na osmi fakultách poskytuje vysoce kvalitní vzdělání a vynikající zázemí pro výzkum v široké škále akademických oborů.

UPOL nabízí více než tři sta studijních programů s mnoha kurzy v cizích jazycích.

czechia-4880480_1280.png

Play Learning Life pomáhá školám, předškolním zařízením a rodinám maximálně využívat příležitostí, které nabízí venkovní prostředí k učení, růstu a hraní.

 

Play Learning Life je sociální podnik, který ve spolupráci s partnery provádí výzkum, poskytuje školení a akční výzkum. Dále podporuje rodiny prostřednictvím herních schémat a obohacuje školní osnovy o vzrušující učení venku.

PLL_logo_-_clear_background_small_copy.j
union-jack-1027898_1920.jpg

Rogersova nadace pro vzdělávání zaměřeného na člověka podporuje filozofii Carla Rogerse – podle ní lidé rozumějí a jsou naplňováni prostřednictvím živých, osobních zkušeností a přijímání vztahů. Jeho pedagogika zahrnuje drama, uměleckou terapii a výchovu k udržitelnému rozvoji.

 

Nadace organizuje vzdělávací aktivity, výzkumné projekty a provozuje Rogersovu akademii pro mladé lidi, kteří hledají alternativu k tradičnímu vzdělávání.

ujlogo_szoveggel.png
hungary-162317_1280.png

TANDEM je vzdělávací a rozvojová organizace, která si prostřednictvím práce s jednotlivci, komunitami a organizacemi klade za cíl posílit jejich sebeúctu a smysl pro odpovědnost na Slovensku.

 

TANDEM je zkratka, přičemž každé písmeno představuje hodnoty:

T (udatos): tvořivý

A (lternatív): alternativní

N (emformális): neformální

D (inamikus): dynamický

E (mberközpontú): epicentrem je člověk

M (egerősítő): motivovaný

tandem_szines.jpg
slovakia-155307_1280.png