Camouflaged boys 9th Aug 13.jpg
pappus #fdffba for text box.png
JRM sniffing buddleia.JPG
JRM Digging on the Green March 12 05 cop
Farley Sparsholt Nursery July 19 82.JPG
JRM leaf masks crop.jpg
Dand w flower and pappus smaller.png

Program Erasmus+

Materiály, zdroje a rady

Budujte dovednosti a znalosti

Rostliny a hra podporující univerzální dovednosti

Pappus word green Yolan.png
pappus #86C091 for text box.png
IMG_0807.JPG

Partneři projektu Pappus

UOG transparent logo.png

Výstupy projektu jsou založené na spolupráci odborníků ze šesti - více o nich zjistíte na webových stránkách.

 

Výstupy projektu Erasmus+.

Výstupy projektu jsou zpracované ve třech klíčových oblastech, dále jen KO. Struktura KO byla vytvořena na základě studia platné legislativy a specifik zemí zapojených do projektu. KO byly analyzovány během setkání partnerů projektu. 

  • KO-01 vedla k vytvoření národních adaptačních plánů tak, aby byly zohledněny potřeby zúčastněných zemí.

  • KO-02 představuje vytvořené výukové zdroje pro hravé učení dětí ve venkovním prostředí. 

  • KO-03 představuje školící program pro pedagogy s cílem poskytnutí teoretických východisek i osvojení praktických dovedností pro vedení hravé formy vzdělávání a výchovy přírodou.

Program Erasmus+

Materiály, zdroje a rady

Budujte dovednosti a znalosti